Postanowienia ogólne

 1. Lamode Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63 lok. 10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469434, e-mail bok@boutiquelamode.com, tel.  664 786 725, zwana dalej Lamode wprowadza niniejszą politykę prywatności sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.boutiquelamode.comzwaną dalej Polityką prywatności.
 2. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i zabezpieczenia informacji o Użytkownikach i Klientach sklepu internetowego www.boutiquelamode.com zwanego dalej Sklepem, w tym ich danych osobowych.
 3. W ramach Sklepu Lamode przetwarza dane Użytkowników i Klientów w celu realizacji Umowy prowadzenia konta oraz realizacji Umowy sprzedaży, których  zasady realizacji zostały określone w Regulaminie korzystania ze sklepu internetowego www.boutiquelamode.com dostępnym pod adresem: www.boutiquelamode.com/s/regulamin
 4. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w Polityce prywatności zachowują znaczenie nadane w Regulaminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

Dane osobowe Użytkowników i Klientów  

 1. Podczas korzystania ze Sklepu automatycznie zbierane są następujące dane Użytkownika/Klienta: numer IP, typ przeglądarki, wersja językowa przeglądarki, rozdzielczość ekranu komputera, adres odwiedzanej strony.
 2. W ramach świadczenia Usługi prowadzenia Konta oraz realizacji Umowy sprzedaży zbierane są dane Użytkownika/Klienta w postaci: imię i nazwisko, adres wysyłki, adres email, numer telefonu.
 3. Od odbiorców usługi newslettera zbierane są dane w postaci adresów e-mail.

Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych Użytkowników i Klientów

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownik/ Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy prowadzenia Konta oraz realizacji Umowy sprzedaży. Użytkownik/Klient przyjmuje do wiadomości, że:

1)      Administratorem  jego danych osobowych jest Lamode sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63 lok. 10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469434, e-mail bok@boutiquelamode.com, tel. 664 786 725

2)      ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli weryfikacji;

3)      ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora danych o usunięcie swoich danych osobowych;

4)      udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Administrator danych osobowych dba o zabezpieczenie danych Użytkowników/Klientów oraz dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony przetwarzanych przez niego danych osobowych.
 2. Zawartość strony internetowej Sklepu jest całkowicie bezpieczna dla dzieci. Nie zawiera treści uznanych za niebezpieczne lub niestosowne dla dzieci.

Pliki Cookies

 1. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:

Lamode stosuje mechanizm tzw. cookies – małych plików tekstowych, których mechanizm ma na celu:

1)      umożliwienie Użytkownikom/Klientom korzystanie ze Sklepu,

2)      zapewnienie bezpieczeństwa (między innymi ochrona przed nadużyciami w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu),

3)      dostarczenie Lamode danych statystycznych o:

a)      ruchu  Użytkowników/Klientów,

b)      sposobie korzystania przez Użytkowników/Klientów ze Sklepu,

c)      rodzaju odwiedzanych przez Użytkowników/Klientów stron.

Do analizy ruchu na stronie internetowej wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics Więcej informacji o polityce prywatności w korzystaniu z Google Analytics można przeczytać na stronie: http://www.google.com/privacy/ 

Lamode wykorzystuje następujące typy plików cookies:                 

1)      Pliki stałe - pliki cookies, które pozostają w urządzeniu Użytkownika/Klienta i nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

2)      Pliki zewnętrzne - pliki cookies pochodzące z serwerów reklamowych reklamodawców.

3)      Pliki wewnętrzne - pliki cookies zamieszczane przez Lamode związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu.

 

Za względu na cel wykorzystywanych plików cookies, pliki te dzielą się na:

1)      pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Sklepu (pliki cookies niezbędne),

2)      pliki cookies służące do zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach Sklepu,

3)      pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu,

4)      pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika/Klienta ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika/Klienta, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej (pliki cookies funkcjonalne),

5)      pliki cookies umożliwiające dostarczenie Użytkownikom/Klientom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań (pliki cookies reklamowe).  

Obsługę plików cookies (warunki ich przechowywania lub uzyskiwania do nich dostępu) można zmienić poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika/Klienta urządzeniu końcowym lub ustawieniach konfiguracyjnych Sklepu.

W przypadku skorzystania z opcji zmiany ustawień korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Korzystanie ze Sklepu bez zmian ustawień dotyczących plików Cookies (pozostawienie ich na domyślnym poziomie) oznacza, że Użytkownik/Klient wyraża zgodę na zapisywanie w pamięci jego urządzenia plików Cookies. 

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

Zmiany Polityki prywatności

W przypadku zmiany Polityki prywatności odpowiednie zmiany zostaną udostępniane na stronie internetowej Sklepu.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki prywatności mogą być zadane pod adresem: e-mail: bok@boutiquelamode.com.